Logo Gminy Radków

Ponad 13 mln zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną dla Gminy Radków

Ocena 0/5

 

Gmina Radków pozyskała dwa dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jedno zadanie pn.” Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy” oraz zadanie drugie pn. „Uporządkowanie  gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Radków”. Zadanie będzie polegało na budowie kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy wraz z wykonaniem sieci kanalizacyjnej w tych miejscowościach z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie sieci wodociągowej oraz modernizacji ujęcia wody w Radkowie, budowie kontenerowej oczyszczalni ścieków dla jednej z miejscowości gminy oraz budowie sieci kanalizacyjnej w formie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania planowany jest także zakup ciągnika wraz z beczkę asenizacyjną do odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Radków. W/w inwestycje poprawią warunki społeczno-przyrodnicze terenu gminy Radków oraz zniwelują zagrożenia wycieku nieczystości płynących do wód i glebo co pozytywnie wpłynie na zdrowie  życie mieszkańców. Zadanie pn.”Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy” łączna kwota  wyniesie 5.000.000,00 zł. Kwota dofinansowana z  Rządowej Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji wynosi : 4.750.000,00 zł natomiast wkład własny gminy to : 250.000,00 zł. Wartość drugiej inwestycji  pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Radków”  łącznie wyniosła 9.000.000,00 zł , kwota dofinansowana wyniosła 8.550.000,00 zł , natomiast wkład własny gminy to kwota: 450.000,00 zł. W/w Inwestycje wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne oraz poprawią jakość wód powierzchniowych, gruntowych oraz gleby.

 

polski lad

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności