Logo Gminy Radków

Przedłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Ocena 0/5

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wysokość świadczenia wynosi 2 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki 2023/2024 tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku. Wniosek należy złożyć osobiście 
w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 30 października 2023 r.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.      jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,

2.      nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

3.      nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,

4.      zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu, 
a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. JANA PAWŁA II we Włoszczowie.

Do wniosku należy dołączyć:

1.      zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

2.      zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,

3.      oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium zostały określone 
w regulaminie.

Plakat_stypendiumLekarskie_wrzesień2023_przedłużenieTerminu 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności