Logo Gminy Radków

Prawie 1 mln zł na odbudowę zabytków dla gminy Radków

Ocena 0/5

 

Gmina Radków pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład” w łącznej kwocie 979 997,06 zł. Dofinansowanie z Programu wynosi maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny 2%.              
Dzięki otrzymanym środkom wykonane zostaną następujące zadania :          
- Konserwacja techniczna i estetyczna obrazów z kościoła o.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kossowie w łącznej kwocie 149 999,02 zł  z czego 2 999,90 zł to wkład własny gminy a 146 999,02 zł to kwota wnioskowanych środków. Inwestycja polegać będzie na przeprowadzeniu szeregu zabiegów konserwatorskich m.in: wzmocnienie struktury drewna, wykonanie dublażu płótna, uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych oraz zabezpieczenie ich przed dalszą destrukcją.       
- Prace konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Zabytkowego Parku podworskiego w Ojsławicach w łącznej kwocie 149 999,00 zł,  z czego 2 999,00 zł to wkład własnych gminy natomiast kwota wnioskowanych środków to
 146 999,02 zł. Wykonane zostaną m.in. prace konserwatorskie tj.: impregnacja osłabionych partii kamienia, odsolenie a następnie uzupełnienie ubytków form rzeźbiarskich, doczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń oraz końcowa hydrofobizacja środkiem krzemoorganicznym. Na terenie parku zostaną również wykonane roboty budowlane m.in.: wyrównanie nawierzchni i obsianie traw czy odnowienie istniejących ławek, altan oraz montaż lamp solarnych. 
- Konserwacje ołtarzy oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych elewacji kościoła p.w. NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie w łącznej kwocie 699 999,00 zł z czego 13 999,98 zł to wkład własny gminy oraz 685 999,02 zł to kwota wnioskowanych środków. Zadanie polegać będzie na zabezpieczeniu
 i utrwaleniu substancji zabytku poprzez odnowienie i uzupełnienie tynków zewnętrznych. Przywrócenie wartości i odtworzenie pierwotnego wyglądu dwóch ołtarzy poprzez wykonanie srebrzeń i złoceń oraz oryginalnej polichromii.  Łączna wartość w/w zadań wynosi 999 997, 00 zł z czego 979 997,06 zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład” oraz wkład własny gminy  to 
19 999,94 zł.                                                                      
Odbudowa zabytków z terenu Naszej gminy pozwoli uchronić je przed degradacją i niszczeniem. Dzięki pozyskanemu wsparciu zachowamy piękno historyczne zabytków na lata.              

Dziękujemy Panu Posłowi na Sejm Bartłomiejowi Dorywalskiemu, który mocno wspiera gminę Radków, za pomoc w pozyskaniu tych środków, merytoryczne wsparcie oraz możliwość realizacji tak ważnego przedsięwzięcia.                 
Serdecznie Dziękujemy !!! 

Galeria zdjęć

kościoł p.w. NMP i św, Klemnsa w Dzierzgowie- przed pracami remontowo-budowlanymi Obraz o.w.Matki Boskiej Częstochowskiej w Kossowie- przed konserwacją techniczą i estetyczną ołtarz kościoła p.w.NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie- przed konserwacją park podworski w Ojsławicach-przed pracami konserwatorskimi zabytki 1 zabytki
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności