Logo Gminy Radków
Powróć do: Inwestycje

POLSKI ŁAD


Nazwa inwestycji: Konserwacja ołtarzy oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych elewacji  kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Klemensa w Dzierzgowie (A.933 z 20.03.2015r)

Opis inwestycji: Przywrócenie wartości i  odtworzenie pierwotnego wyglądu dwóch barokowych  ołtarzy (Św. Jana Nepomucena oraz Chrystusa Ukrzyżowanego) poprzez wykonanie złoceń i srebrzeń oraz oryginalnej polichromii. Zachowanie, zabezpieczenie 
i utrwalenie substancji zabytku poprzez odnowienie i uzupełnienie tynków zewnętrznych 
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.

tablica-_Dzierzgów_2023

Nazwa inwestycji: Konserwacja techniczna i estetyczna obrazów z kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie( Nr rej. 422 z 21.06.1967, 207 z 23.01.1978)

Opis inwestycji: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację techniczną i estetyczną cennych obrazów : „Wieczerza w Emaus”(XVIII w.), „Św. Michał Archanioł” (XVIII w.) i „Matka Boska z Dzieciątkiem” w pozłacanej sukience (XIX w.). Wymagane jest przeprowadzenie szeregu zabiegów konserwatorskich mających na celu usunięcie przyczyn destrukcji obrazów, wzmocnienie struktury drewna, wykonanie dublażu płótna oraz uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej, przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych i zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. 

 

Nazwa: Prace konserwatorskie i roboty budowlane na terenie zabytkowego Parku podworskiego w Ojsławicach (nr rej. 576 z 13.11.1997r i Nr ej. 648 z 17.12.1957r)

Przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika z figurą Matki Boskiej na terenie parku podworskiego w Ojsławicach poprzez mi.in. impregnację osłabionych partii kamienia, doczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń, odsolenie a następnie uzupełnienie ubytków form rzeźbiarskich, końcowa hydrofobizacja środkiem  krzemoorganicznym. Na terenie parku zostaną wykonane także roboty budowlane przy istniejących ziemnych boiskach sportowych do piłki nożnej i siatkowej poprzez m. in. wyrównanie nawierzchni i obsianie trawą. Odnowienie istniejących ławek i altany. Montaż lamp solarnych.


„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie”

Wartość umowy z wykonawcą to 2.988.800,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 98% inwestycji czyli: 2.929.024,00 zł.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu robót związanych z dociepleniem ścian, stropu, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remontu dachu budynku, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji grzewczej wraz z montażem pomp ciepła, montaż mikroinstalacji PV oraz wymianę oświetlenia na ledowe w budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

DOBRY_POLSKI_ŁAD_-_termomodernizacja_2023


„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków”

Wartość umowy z wykonawcą to 8.938.000,00 zł, dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 95% inwestycji czyli: 8.491.100,00 zł

Zadanie składa się z trzech części:

1.       „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, dostawa fabrycznie nowego wuko zawieszanego na podnośnik traktora (wysokociśnieniowej maszyny do czyszczenia kanalizacji), oraz dostawa fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego”  za łączna kwotę 508.000,00 zł.

2.       „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świerków, Bałków, budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków (dla max. 300 RLM) w miejscowości Bałków, oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radków, w formule zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 6.500.000,00 zł. Zadanie obejmuj budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków (dla max. 300 RLM) w miejscowości Bałków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Bałków i Świerków o łącznej długości ok. 4,528 km. Wykonane zostanie również przyłącze kanalizacyjne do budynku w m. Radków o długości 97,43 m.

3.       „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeście, Kossów, Dzierzgów i Bieganów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej” za kwotę 1.930.000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę kilku odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Kossów, Brzeście, Dzierzgów-Bieganów oraz modernizację ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągowej planowanej do wybudowania to 4,396 km.

DOBRY_POLSKI_ŁAD_-ścieki_2023


 „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy”

Wartość umowy z wykonawcą to 4.996.500,00 zł, dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 95% inwestycji czyli: 4.746.675,00 zł

Zadanie obejmuje budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków (dla max. 300 RLM) w miejscowości Krasów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krasów i Skociszewy o długości ok. 4,448 km

DOBRY_POLSKI_ŁAD_-_oczyszczalnia_2023


Dofinansowanie z Polskiego Ładu