Logo Gminy Radków
Powróć do: Inwestycje

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych


 azbest 2022


 


 Program usuwania azbestu z terenu gminu Radków 2021


 

Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radkowie Program usuwania azbestu z terenu gminu Radków 2019Program usuwania azbestu z terenu gminu Radków lata 2015-2032

 Program usuwania azbestu z terenu gminu Radków na lata 2015-2032

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynku świetlicy w miejscowości Kossów i Chycza 

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z budynku świetlicy w miejscowości Bieganów 

WFOŚiGW - Pracownia edukacji ekologicznnej

WFOŚiGW - Pracownia edukacji ekologicznnej