Logo Gminy Radków
Powróć do: Nasza Gmina

Herb

Herb Gminy RadkówW 2007 r. rozpoczęto starania dotyczące zgromadzenia materiałów służących do opracowania herbu Gminy i związanych z tym znaków: flagi, baneru i pieczęci. O poczynionych w tym zakresie staraniach mówi Wójt Gminy, Pan Stanisław Herej:

Rozpoczęliśmy poszukiwania symboli charakterystycznych dla naszego regionu w rozmowach z mieszkańcami a także organizując konkursy wśród młodzieży Zespołu Szkół w Radkowie.

Sięgnęliśmy do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Skąd otrzymaliśmy materiały historyczne, w tym m.in. pieczęcie dawnego miasta Kossowa. Akta z archiwów i odciski tej pieczęci stały się podstawą do opracowania projektów herbu. Po uzyskaniu materiałów archiwalnych wykonania projektu herbu podjął się dr Marceli Antoniewicz z Częstochowy.

W drugim półroczu 2007 r. przygotowano uzasadnienie historyczno-heraldyczne oraz projekt wzoru herbu, opracowany graficznie przez prof. Andrzeja Desperak.

Po wykonaniu projektu Rada Gminy przyjęła uchwałę w listopadzie 2007 r. przyjmującą projekt herbu. Następne został skierowany wniosek do Komisji Heraldycznej znajdującej się przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie o wydanie opinii. Komisja ta dokonała oceny zgodności proponowanych znaków. Po przeprowadzeniu szeregu analiz Komisja wniosła pewne poprawki dotyczące wieżyczek, które były w pierwotnym założeniu cebulkowate. Zaproponowano, by były one spadziste. Sugerowano także zmianę wzoru korony znajdującej się w projekcie herbu obrazującej powiązania naszego regionu szczególnie Parafii Dzierzgów z dobrami krakowskimi. Na bazie uwag autorzy wnieśli poprawki. Ostatecznie wzór przesłany do Komisji Heraldycznej uzyskał pozytywną opinię, która dotarła do nas dopiero w grudniu 2008 r. Rada Gminy na sesji 30 grudnia 2008 r. przyjęła uchwałę zatwierdzającą znaki Gminy Radków.

Poza herbem przyjęte zostały wzór: flagi symbolizującej naszą Gminę, wzór Gminy Radków baneru oraz wzory pieczęci: Wójta, Gminy i Rady Gminy Radków.

Herb, flaga, baner i pieczęcie będą stanowiły symbole Gminy Radków, służące promocji naszej „ Małej Ojczyzny"

Wypowiedź Wójta Gminy,
Pana Stanisława Hereja,
zarejestrowała Elżbieta Brylińska

Pliki do pobrania:

Baner
Format: jpg, 217.94 kB
Flaga z koroną
Format: jpg, 209 kB
Herb z koroną
Format: jpg, 251.96 kB