Logo Gminy Radków
Powróć do: Dla Mieszkańca

Rybactwo i Morze

 

Rybactwo i morze

 

Gmina Radków zakończyła realizację przedsięwzięcia pn.

„Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem”. 

Zadanie zrealizowane jest w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „ Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych”.

Finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, środków krajowych oraz własnych gminy Radków. Jego całkowita wartość wyniosła 134.761,90 zł w tym dofinansowanie 91.044,00 zł

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usługowe Kwietniewski Piotr,
ul. Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn

Celem operacji było "Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Radków". W ramach planowanych prac teren działki został zagospodarowany poprzez oczyszczenie istniejących stawów, wygrodzenie części działki, posadowienie altany, grilla, ławek, koszy do segregacji odpadów oraz lamp solarnych. Efektem operacji jest utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku, realizowania hobby wędkarskiego.

 


Gmina Radków rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem”.  Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, środków krajowych oraz własnych gminy Radków. Celem operacji jest "Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Radków". W ramach planowanych prac teren działki zostanie zagospodarowany poprzez oczyszczenie istniejących stawów, wygrodzenie części działki, posadowienie altany, grilla, ławek, koszy do segregacji odpadów oraz lamp solarnych. Efektem operacji będzie utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku, realizowania hobby wędkarskiego.