Logo Gminy Radków
Powróć do: Dla Mieszkańca

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków

to organizacja pozarządowa założona w 1999 r. z inicjatywy wójta Stanisława Hereja oraz Sławomira Madejskiego, a także mieszkańców okolicznych wiosek. Obecnie liczy ponad 30 członków pracujących nieodpłatnie. Prowadzi działalność zmierzającą do rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy Radków. W ciągu długich lat funkcjonowania członkowie organizacji zrealizowali wiele projektów adresowanych zarówno do najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców. Byli inicjatorami licznych warsztatów artystycznych (muzycznych, plastycznych, humanistycznych, sportowych) oraz innych przedsięwzięć pozwalających mieszkańcom aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. Stowarzyszenie pozyskuje fundusze z różnych źródeł. Bierze udział w konkursach grantowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim uzyskując wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne niezbędne do realizacji statutowych zadań. Organizacja dba również o najuboższych mieszkańców gminy i najzdolniejszych uczniów fundując różnego rodzaju paczki, organizując ciekawe formy wypoczynku, przyznając stypendia. Członkowie wspierają twórców ludowych, lokalnych pisarzy, aktywnych liderów wiejskich pomagając w rozpropagowaniu ich osiągnięć. Poza działalnością społeczno-kulturalną realizują także inwestycje. Staraniem Stowarzyszenia gruntownie wyremontowano zabytkowy drewniany kościół w Kossowie, odrestaurowano kamienne i żeliwne nagrobki na cmentarzu w Dzierzgowie, pomniki upamiętniające walki w latach 1939-1945. Ponadto zagospodarowano miejsca sportowo-rekreacyjne (ścieżki zdrowia, siłownie). Ważną część działalności stanowią wydawnictwa własne: albumy, śpiewniki  i inne utwory literackie oraz opracowania o charakterze popularno-naukowym czy dokumentalnym. Obecnie w skład zarządu wchodzi pięć osób, a są to: Stanisław Herej, Halina Knapik, Magdalena Kowalczyk, Krzysztof Błaut, Bronisław Sokołowski. Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy o nr 27 8525 0002 0040 0400 1326 0006.

Stowarzyszenie Wędkarskie „Gruba Ryba”

to organizacja pozarządowa założona w Radkowie w 2014 roku. Jej powstanie było możliwe dzięki współpracy lokalnych wędkarzy, samorządowców oraz gospodarza stawów. Stowarzyszenie obecnie liczy ponad 30 członków, a skład zarządu przedstawia się następująco: Mateusz Kudła – prezes, Marta Piwońska – skarbnik oraz Artur Wolski, Marek Włoch i Artur Zaborski (wiceprezesi).

SW „Gruba Ryba” jest opiekunem społecznym łowiska rekreacyjnego znajdującego się w Radkowie w pobliżu mostu na Nidzie Białej. Celem działalności Stowarzyszenia jest – oprócz propagowania wędkarstwa – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i sportowych, popularyzacja zdrowego trybu życia i ekologii oraz wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych. Pierwszym wydarzenie zorganizowanym przez Stowarzyszenie w 2015 roku były zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Przyciągnęły one wielu uczestników i kibiców.

SW „Gruba Ryba” to młoda organizacja, która ma nadzieję w przyszłości rozwijać swoją działalność z korzyścią dla mieszkańców i gości gminy Radków. Bliższych informacji na temat Stowarzyszenia udzielają prezes Mateusz Kudła (tel.883 586 987 ) oraz skarbnik Marta Piwońska (tel. 609 163 346).