Logo Gminy Radków
Powróć do: Nasza Gmina

Wykaz Kont Bankowych

Rachunki bankowe Gminy Radków


1. Konto: 84 8525 0002 0040 0400 1313 0358

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- dochody jednostek budżetowych.


2. Konto: 71 8525 0002 0040 0400 1313 0010

- od 01.01.2022 r. wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych


-zobowiązanie pieniężne,
- opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
- dzierżawy,
- najmy, czynsz,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

3. Konto: 06 8525 0002 0040 0400 1313 0016

- wadia

4. Konto: 49 8525 0002 0040 0400 1313 0309

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- od 01.01.2022 r. wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych