Logo Gminy Radków
Powróć do: Nasza Gmina

Strategia Ponadlokalna

Herby Gmin

 


Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

 

Obwieszczeniw Wójta gminy Radków z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Radków z dnia 1 grudnia 2022 r.

Strategia Ponadlokalna

Prognoza ponadlokalna

Formularz uwag

Opina RDOŚ

Opina Sanepid

Podsumowanie konsultacji


 

PROJEKT STRATEGII PONADLOKALNEJ

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”.

 

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 17 czerwca 2022 do dnia
1 lipca 2022r.

 

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy Radków lub wysyłać e-mailem do p. Agaty Szczechla na adres: a.szczechla@radkow.ugm.pl lub Rafał Graczkowski – e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl

 

Zapraszamy również na otwarte spotkanie w sprawie projektu Strategii, które odbędzie się 21.06.2022r. o godz. 13:00 w budynku OSP Lipno (Gmina Oksa).

 

Niniejsze zaproszenie stanowi II etap konsultacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

 

Raport z konsultacji społecznych- Projekt startegii

STRATEGIA PONADLOKALNA G6 [15.06.2022]

STRATEGIA PONADLOKALNA G6 [15.06.2022]pdf

FORMULARZ UWAG - STRATEGIA RADKÓW

 

 


 

 

DIAGNOZA STRATEGICZNA

 

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą strategiczną stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

 

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 10 lutego 2022 do dnia
24 lutego 2022r.

 

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyłać e-mailem do: sekretariat@moskorzew.pl lub inwestycje@oksa.pl lub radkow@radkow.ugm.pl lub gmina@naglowice.pl lub dominik.stawiarz@secemin.pl lub mnowak@slupia.pl lub biuro@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

 

  

 

W dniu 13 maja 2021r. odbyło się w Słupi spotkanie inicjujące powołanie partnerstwa na rzecz opracowania i wdrażania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”.

Konieczność opracowania Strategii wynika ze zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku. Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii gmin, w tym także strategii ponadlokalnych. Inwestycje z nich wynikające mają być preferowane podczas naborów o środki Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Gminy mogą realizować tego typu Strategie ponadlokalne w formie porozumień międzygminnych. I takie porozumienie planowane jest do podpisania w dniu 01.07.2021r. w Radkowie.

Poniżej stosowna uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia.

 

Pliki do pobrania:

podsumowanie konsultacji_20230117_150457.pdf
Format: pdf, 163.19 kB
Raport z konsultacji społecznych.pdf
Format: pdf, 244.98 kB
DIAGNOZA 09.02.2022 r.
Format: pdf, 8.66 MB
Uchwała- Strategia Ponadlokalna.pdf
Format: pdf, 648.84 kB